PROGRAM PENGENALAN MICROSOFT OFFICE

Aktiviti terkini | 28 April 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Sungai Udang

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada peserta berkenaan teknologi computer, perkakasannya serta fungsi dalam kehidupan seharian.
• Meningkatkan daya pemikiran peserta.
• Memupuk peserta untuk menjadi lebih fokus kepada sesuatu perkara dalam mencapai matlamat.
• Mengeratkan silaturrahim antara PI1M dengan peserta pertandingan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :